الوپیک از سرویس الوتاکسی خود رونمایی کرد

الوپیک از تاکسی اینترنتی خود رونمایی کرد . یک تاکسی اینترنتی، که همه می‌توانند در آن ثبت‌نام کنند و به عنوان شغل دوم از آن به کسب درآمد بپردازند. شما هم می‌توانید در کنار شغل خود در هر ساعتی از روز و به هر میزانی که بخواهید، در الوپیک فعالیت کنید.

الوتاکسی، از خدمات جدید الوپیک است که به‌منظور جا‌به‌جایی مسافران راه‌اندازی شده است . با تکیه‌بر پلتفرم قدرتمند، اپلیکیشن قوی، نقشۀ دقیق و هزاران کاربر فعال، الوپیک قصد دارد تا خدمات خود را گسترش دهد و در همین زمینه از سرویس جابه‌جایی مسافر خود با نام «الوتاکسی» رونمایی کرده است. یک تاکسی اینترنتی، که همه می‌توانند در آن ثبت‌نام کنند و به عنوان شغل دوم از آن به کسب درآمد بپردازند. شما هم می‌توانید در کنار شغل خود در هر ساعتی از روز و به هر میزانی که بخواهید، در الوپیک فعالیت کنید.

ترک پاسخ

شانزده − یازده =