کتاب روش استارتاپی در نمایشگاه کتاب امسال

کتاب روش استارتاپی به قلم اریک ریس و ترجمه دکتر فرزاد پریدار و با حمایت سایت ایران استارتاپ حامی تمامی کارآفرینان ایرانی در نمایشگاه کتاب امسال روانه بازار خواهد شد . این کتاب در حدود 250 صفحه کتابی متفاوت و در راستای تکمیل کتاب قبلی این کار آفرین می باشد و مطالعه آن نیاز مبرم برای هر ،کارآفرین ، مدیر ، رهبر و هر عضوی از این جامعه استارتاپی در ایران می باشد . مفاهیم پیشرفته کتاب می تواند استارتاپ یا سازمان و شرکت شما را یا حتی یه جامعه یا شهر را متحول نماید و قطعا مطالعه چنین کتوبی که در صدر فروش آمازون هم می باشد می بایست در صدر امور روزانه کارآفرینان قرار گیرد .

نمایشگاه کتاب امسال در 4 اردیبهشت 98 فعالیت خود را آغاز خواهد نمود و انتشارات پندار پارس این کتاب را منتشر کرده است . اخبار تکمیلی در مورد خرید این کتاب از طریق سایت ایران استارتاپ به زودی منتشر خواهد شد .

 

 

ترک پاسخ

14 + 11 =