لینک دانلود و بررسی پنج پایان و بی نهایت احتمال برای فیلم Black Mirror: Bandersnatch

لینک دانلود 

فیلم Black Mirror: Bandersnatch سرویس استریم نتفلیکس دارای پنج‌ پایان‌بندی متفاوت است و حق انتخاب بیشماری در اختیار بینندگان قرار می‌دهد.

ترک پاسخ