هند پل اتصال تکنولوژی و استارتاپ

در تابستان 2018 والمارت به استارتاپهای هندی 16 میلیارد دلار اهدا کرد . در ابتدا میتوان گفت این موضوع یک سوپرایز و شکوفایی در حوزه تکنولوژی است و اینکه VC های آمریکای سرمایه گذاریهای میلیون دلاری خود را از سیلیکون ولی به حیدر آباد و و بنگلار منتقل کرده اند .غولهای تکنولوژی دیگر همچون فیسبوک و گوگل نیز از دربهای باز تکنولوژی هند در آسیا ابراز خشنودی کرده اند و سرمایه گذاریهای خود را در این کشور گسترش داده اند .

ترک پاسخ