فراخوان شتابدهی تک به تیم های استارتاپی

شتابدهنده تک از تیم های استارتاپی دارای نمونه اولیه محصول یا خدمات نوآورانه،در هفت حوزه تقاضامحور دعوت به حضور در برنامه شتابدهی دعوت به عمل می آورد .
شتاب دهنده تک با همکاری کسب و کارها و شرکت های معتبر بخش خصوصی، با الگوی دورخیز نوآورانه نسبت به شناسایی نیازمندی های تجاری و نوآوری در صنایع و حوزه های مرتبط اقدام نموده و در نظر دارد تا در قالب برنامه شتابدهی خود از طریق همکاری های استراتژیک تجاری، به تیم های استارت آپی برتر کمک نماید تا هرچه سریعتر به بازار وارد شده، سرمایه گذاری فاز توسعه جذب نمایند و به سرعت رشد کنند.

Warning: A non-numeric value encountered in /home/irstartup/public_html/wp-content/themes/newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 353

ترک پاسخ