پیام رسان سروش به دلیل ضعف امنیتی از اپل استور حذف شد

پیام رسان سروش به دلایل ضعف امنیتی و ساختاری از اپل استور حذف شد . این اپلیکیشن که نسخه ضعیفی را برای اپل استور آماده سازی کرده بود با حذف خود از این فروشگاه روبرو شد . رخنه های امنیتی فراوان ، باگها و بسته شدن غیر عادی اپلیکیشن در تجربه ها و نظرات کاربران موجب حذف نهایی این اپلیکیشن شد .

 

بیش از 95% نظرات کاربران در اپل استور نظرات صد در صد منفی بوده که در نهایت موجب حذف کامل این اپلیکیشن ایرانی شد .

 

ترک پاسخ