الکامپ استارز ؛ معرفی شتابدهنده ها یا استارت آپها !

نمایشگاه الکامپ سال 96 فضای پررونقی برای استارت آپی ها بود اما گویا سالنهای الکام استارز بیشتر فرصتی برای معرفی شتابدهنده ها بود تا استارت آپها . شتابدهند هایی که کارنامه آنها در مجموع شامل استارت آپهایی هست که بسیاری از آنها نابود شده و حتی وب سایتشان فعال نیست و باقیمانده های موفق آنها از تعداد انگشتان دست کمتر است .

به طور تقریبی نزدیک به بیش از 200 استارت آپ در این رویداد حضور داشتند که برخی هرچند با غرفه های به اصطلاح سرپایی و ارائه بروشورهای حداقلی به معرفی استارت آپ خود می پرداختند اما با ایده های جدید خود فضای نمایشگاه را پررونقتر کرده بوده اند . جامعه سرمایه گذار خطر پذیر ایران و فرشته های سرمایه گذار آن به جای سرمایه گذاری های مناسب و اصولی روی استارت آپها بیشتر تمایل به خود نمایی و تاسیس یک شتابدهنده دارند. ویروس و اپیدمی که هم سرمایه و هم استارت آپها را فلج خواهد کرد و قطعا اثرات منفی آن در آینده فضای استار آپی ایران نمایانگر خواهد شد .

با مراجعه به هر شتابدهنده که غرفه های آنها بازدید چندانی نیز نداشت یکی از اهالی استارت آپی ایران را میبینیم که برای خود شتابدهنده ای تاسیس کرده است و با این رشد قارچ گونه تا سال 1400 با انبوهی از شتابدهنده های بی فایده روبررو خواهیم بود . دلیل این امر این است که هر شخصی در فضای مجازی و استارت آپی ایران که سرمایه حداقلی را در مارکت دیگری کسب کرده است به جای تاسیس یک استارت آپ جدید موفق دیگر بیشتر تمایل به خود نمایی در حوزه شتابدهنده را دارد . در واقع بازار ناموفق شتابدهنده های ایران بزرگترین تریبون رقابتی بین این اهالی این جامعه است . تریبونی که نه مخاطبی در داخل و نه خارج از آن تاسیسات دارد و فی الوقع در مقیاسی کژ در نهایت به محل برگذاری چندین رویداد آموزشی ختم خواهد شد و استفاده دیگری نخواهد داشت .

امید است که در سال آینده به جای این حجم از شتابدهنده ها و غرفه های بزرگ و خوش رنگ آنها با حجمی از استارت آپهایی موفق و بین المللی روبرو شویم که جمعی از دوستان سرمایه گذار به جای تاسیس شتابدهنده وارد عرصه سرمایه گذاری در این شرکتهای نوپا و جدید شوند .

 

 


Warning: A non-numeric value encountered in /home/irstartup/public_html/wp-content/themes/newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 353

ترک پاسخ