پذیرش برای دوره چهارم آواکمپ شروع شد

شتابدهنده آواتک ثبت نام دوره چهارم آواکمپ را آغاز کرد

تیم های استارتاپی که در مراحل اولیه بوده و ایده یا محصول نوآورانه ای داشته و نیاز به آموزش و مربیگری داشته باشند مورد استقبال آواکمپ خواهند بود. از طریق این برنامه پیش شتابدهی رایگان یاد می گیرید که مدل کسب و کار خود را اعتبارسنجی کنید، شناخت بهتری نسبت به مشتریان خود پیدا کنید، به درک عمیق تری از شکل و اندازه بازار خود برسید، استراتژی ورود به بازار خود را تعیین کنید، محصول اولیه خود را بسازید یا بهینه نمایید و تیم استارتاپی بهتری بسازید.

ثبت درخواست پذیرش خود را اینجا انجام دهید.

ترک پاسخ

1 + 9 =