ترکیه دسترسی به سرویسهای ابری را از امروز قطع کرد

به نقل از  ترکیه دسترسی به سرویسهای ابری و رمز نگاری شده ای چون Google Drive, Dropbox, Microsoft’s OneDrive, GitHub را از امروز قطع کرد . اردوغان با اهداف امنیتی این دسترسی ها را محدود کرده است و به زودی سرویس گوگل درایو را فعال خواهد کرد .

ترک پاسخ