گوگل استارآپ Orbitera را خرید

به نقل از thewhir گوگل نمی توانست از قید این شرکت بگذرد و در نهایت آلفابت Orbitera را خرید . Orbitera پلتفرم کلودی است که برای خرید و فروش نرم افزار از vendors های مختلف استفاده می شود و آلفابت این استارت آپ را به قیمت 100 میلیون دلار تصاحب کرد . پلتفرم Orbitera به فروشندگان نرم افزار ، سرویس دهندگان و کانالهای توزیع خدمات کلود برای تجارت کمک می کند . گوگل اعلام نمود Orbitera می تواند همچنان به فروش مستقل خود ادامه دهد و در نهایت اینکه به مشتریان Google خود خدماتی Orbitera خودش را نیز ارایه دهد . این شرکت در سال 2011 توسط Firas Bushnaq که یک کارآفرین سریالی بوده است تاسیس شده است

ترک پاسخ