4.5 میلیون دلار تأمین بودجه جدید برای حمایت از استارت آپ های ایرانی

برای حمایت بیشتر از استارت آپ های ایرانی، بین صندوق کارآفرینی امید و وزارت ارتباطات ایران یک همکاری صورت گرفت.

در سال های گذشته، بخش های دولتی شاهد پتانسیل استارت آپ ها در اشتغال زایی برای جوانان بوده اند، که تقویت اقتصاد و پتانسیل کلی ایران در این بخش است. صمیمی رئیس توسعه فناوری وزارت ارتباطات به خبرگزاری تسنیم گفت: در این توافقنامه، صندوق امید مسئول حمایت از استارت آپ هایی است که توسط وزارت ارتباطات جهت توسعه بیشتر اکوسیستم کارآفرینی و تقویت اشتغال زایی در بخش خصوصی، معرفی شده اند.

این طرح، وام های کم بهره پنح ساله به استارت آپ ها ارائه خواهد داد. 10 میلیارد از این 15 میلیارد تومان (4.5 میلیون دلار) تأمین بودجه توسط صندوق کارآفرینی امید فراهم شده و 5 میلیارد دیگر هم توسط وزارت ارتباطات و فناوری تنها جهت هدف حمایت از استارت آپ ها تأمین شده است.

صمیمی در ادامه نحوه توزیع این وام بین استارت آپ ها را توضیح می دهد. اکثر این بودجه به استارت آپ هایی تعلق می گیرد که در پارک های فناوری، انکوباتورها و شتاب دهنده ها کار می کنند و توسط این سازمان ها به ما معرفی شده اند. بخش دیگری از این وام به شرکت های داخل دانشگاهی تعلق می گیرد که حداقل یک استاد فعال دانشگاه در شرکت داشته باشد.

حداکثر میزان هر وام 100 میلیون تومان (حدود 30  هزار دلار) با نرخ بهره پایین می باشد. حق احترام متقابل برای این شکل گرفته تا به علت تعلق وام به شرکت هایی که این وام ها به آن ها داده می شود، احترام بگذاریم.

از دیگر اظهارات این طرح جهت حمایت از توسعه دهنده گان بازی ایرانی، در بخش بازی بود. بنیاد ملی بازی رایانه ای هم برای حمایت بیشتر از صنعت بازی ایران که از این وام هم بهره مند خواهد شد، در این طرح همکاری می کند.

صمیمی همچنین گفت که وعده داده شده که حدود 104 میلیارد به شرکت های فناوری در بخش IT و ICT تعلق گیرد.

الان ممکن است برخی بگویند که 100 میلیون تومان یا 30  هزار دلار رقمی نیست که بتوان با آن موتور یک استارت آپ را راه انداخت. بودجه ماقبل اولیه ریسک پذیر فعلی که توسط شتاب دهنده گان ایرانی فراهم می شود حدود 8 تا 15 هزار دلار است که باعث می شود به فکر بیافتیم که یک استارت آپ برای کار در ایران چه میزان سرمایه اولیه ریسک پذیر/ماقبل اولیه ریسک پذیر نیاز دارد. هزینه های فعالیت در ایران آن قدر پایین هست که این وام مبلغ قابل توجهی به حساب آید به خصوص که نرخ بهره آن پایین است و مدت آن هم 5 ساله است.

یکی از درخشان ترین وجوه چنین اظهاراتی، موج حمایتی است که از سوی دولت به سمت عرصه استارت آپ ایران می آید. دولت فعلی برای حمایت بیشتر از جنبش کارآفرینی ایران، در حال شروع طیف گسترده ای از طرح ها است. قابل توجه ترین حمایت دولتی تا کنون در بخش های انکوباتورها، شتاب دهنده گان و VC هایی بوده که به عنوان آشکارترین و قابل توجه ترین بخش های مورد حمایت دولتی مورد توجه قرار گرفته اند.

هرچند وام ها بهترین منبع سرمایه برای نیازهای یک استارت آپ، به خصوص استارت آپ هایی که در مرحله اولین سرمایه ریسک پذیر هستند می باشند، همچنین این فعالیت ها می تواند جرقه ای برای ورود حمایت های آتی از سوی دولت باشد.


Warning: A non-numeric value encountered in /home/irstartup/public_html/wp-content/themes/newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 353

ترک پاسخ