Trigup یکی از شتابدهنده های نوپای ایرانی است که از دل شرکت فناپ بیرون آمده و در سال دوم فعالیت خود به سر می برد . این شتابدهنده در هر دوره ۸ استارت آپ را میزبانی می کند و برگزیدگان دوره قبل این شتابدهنده تیمهای پرواز روح، خبریو، قلمستون ، سلامت از راه دور، کاناپه و تهاتری بودند و ثبت نام دوره جدید این شتابدهنده از ۲۲ فروردین آغاز شده و تا یک ماه ادامه دارد . جهت ثبت نام به آدرس Trigup.com مراجعه نمایید .

ترک پاسخ