تمدید دوره چهارم شتابدهی آواتک تا 20 فروردین

شتابدهنده آواتک مهلت پذیرش دوره چهارم شتابدهنده خود را تا تاریخ 20 فرودین تمدید کرد . جهت ثبت ایده خود می بایست ابتدا در آواتک عضو شده و سپس مشخصات ایده خود را ثبت نمایید. آواتک تاکنون 30 استارت آپ را میزبانی نموده است و به هر تیم مبلغ 25 میلیون تومان در ازای 15% از سهام آن شرکت را fund می کند .

ترک پاسخ