علی روغنی به تیم شتابدهنده بزرگ Y Combinator پیوست

علی روغنی که تقریبا یک سال و نیم پیش  از سمت رییس اجرایی توییتر استعفا داده بود، حالا به شتابدهنده بزرگ Y Combinator پیوسته است و در کنار Sam Altman این سمت را برعهده گرفته است . این شرکت سرمایه گذاری تاکنون رشد در آمدی بیش از 700 میلیون دلاری نیز داشته است و روی استارت آپهای بزرگی مانند دراپ باکس سرمایه گذاری نموده است . پیش از این وی در سمتهای مختلفی همچون مدیریت مالی شرکت پیکسار نیز نقش کلیدی داشته است . روغنی در حال حاضر به صورت نیمه وقت نیز سمت جدید خود را بر عهده گرفته است .

 

ترک پاسخ