اسپانیا و سرکوب استارتاپهای حمل و نقل

دیگر روزی نیست که از خواب بیدار شویم و خبری از اسکوترهای برقی و یا دوچرخه های برقی در سراسر دنیا نشنویم . باید منتظر ماند و ببینیم زنگ استفاده از دوچرخه ها و اسکوترهای برقی چه زمانی در ایران به صدا در میاید . از قلب اوبر در آمریکا تا گوشه کنارهای اروپا و اما حالا اینبار در اسپانیا خبر از یک استارتاپ جدید نیست بلکه دولت اسپانیا تصمیم به حذف تمامی استارتاپهای حوزه اسکوترها و دوچرخه های برقی گرفته است . سه استارتاپ Lime, Wind  و Voi به مدت 72 ساعت فرصت دارند تا این کشور را ترک کنند . دولت مادرید طی یک تصمیم حکومتی و دولتی این رویه را انتخاب کرده است و معتقد هست به علت مرگ یک نفر در ماه اوت این تصمیم قطعی گرفته شده است و امنیت جانی مردم در اولویت ما قرار دارد . هر چند این سه استارتاپ اروپایی در کشورهای دیگری مستقر هستند اما طی آخرین جلسه هیئت دولت مادرید از ادامه فعالیت در خاک اسپانیا محروم هستند .

استارتاپ wind معتقد هست که تمامی قوانین حمل و نقلی این کشور را رعایت کرده است و در حال رایزنی با مقامات این شکور برای بازگشت مجدد به عرصه فعالیت می باشند . باید منتظر ماند تا ببینیم تب سرکوب استارتاپها در دنیا به چه نتیجه ای ختم خواهد شد .

ترک پاسخ