اوبر در نهمین مراسم سالانه خود به انتشار اولین ارائه استارت آپی خود در سایت مدیوم پرداخت . بنیانگذار این شرکت گرت کمپ با همکاری شروین پیشه ور ایرانی الاصل این استارت آپ را تاسیس نمود . در این فایل ۲۵ صفحه ای اوبر به معرفی بیزینس پلن و نحوه در آمد زایی خود پرداخته است و این اسلاید می تواند شامل نکات خیلی مهمی برای مدیران و بنیانگذاران استارت آپهای کوچک و بزرگ حتی در ایران باشد .

 

دسترسی به اسلاید 

ترک پاسخ